De GMR komt ongeveer acht keer per jaar bijeen voor een vergadering, in het gebouw van Stichting Fedra (Antillenstraat 21, Beverwijk) of via Microsoft Teams. De vergaderingen zijn openbaar. Voor elke vergadering komt de agendacommissie bijeen om de vergadering voor te bereiden en de agenda vast te stellen. In de agendacommissie zijn de voorzitter en de secretaris van de GMR in overleg met de directie van Stichting Fedra. De ambtelijk secretaris is aanwezig om de agenda vast te leggen en te verspreiden. Deze ambtelijk secretaris is ook aanwezig tijdens de GMR vergadering om de notulen op te stellen.

Vergaderschema GMR 2021-2022

2021

Dinsdag 7 september (agenda 30 augustus)

Maandag 25 oktober (agenda 18 oktober)

Dinsdag 7 december (agenda 29 novermber)

2022

Woensdag 26 januari (agenda 10 januari)

Dinsdag 8 maart (agenda 14 februari)

Woensdag 20 april (agenda 11 april)

Dinsdag 24 mei (agenda 16 mei)

Woensdag 29 juni (agenda 13 juni)

Go To Top