De GMR komt ongeveer acht keer per jaar bijeen voor een vergadering, in het gebouw van Stichting Fedra (Antillenstraat 21, Beverwijk). De vergaderingen zijn openbaar. Voor elke vergadering komt de agendacommissie bijeen om de vergadering voor te bereiden en de agenda vast te stellen. In de agendacommissie zijn de voorzitter en de secretaris van de GMR in overleg met de directie van Stichting Fedra. De ambtelijk secretaris is aanwezig om de agenda vast te leggen en te verspreiden. Deze ambtelijk secretaris is ook aanwezig tijdens de GMR vergadering om de notulen op te stellen.

Vergaderschema GMR 2020-2021

2020

Dinsdag 8 september (agenda 24 augustus)

Woensdag 28 oktober (agenda 12 oktober)

Dinsdag 8 december (agenda 30 november)

2021

Woensdag 27 januari (agenda 11 januari)

Dinsdag 9 maart (agenda 15 februari of 1 maart)

Woensdag 21 april (agenda 12 april)

Dinsdag 25 mei (agenda 17 mei)

Woensdag 30 juni (agenda 14 juni)

Go To Top