De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), bestaat uit afgevaardigden van de bij Stichting Fedra aangesloten scholen. Een afgevaardigde wordt gekozen door de medezeggenschapsraad (MR) van een school. Hij of zij hoeft sinds de invoering van de WMO geen lid meer te zijn van de MR. De GMR bestaat uit twaalf leden. Als GMR-lid ben je je bewust van het feit dat je de achterban (ouder -of personeelsgeleding) vertegenwoordigt van alle scholen binnen stichting Fedra. Een overzicht van de leden die nu zitting hebben in de GMR vindt u hieronder.

School, naam
De Anjelier, Mirjam Burton (leerkracht)
De Ark, VACANT (ouder) 
Bethelschool, Marielle Duin (ouder)
De Hoeksteen, Lieke Broekman (ouder)
De Lunetten,Yvonne Könst (leerkracht)
Panta Rhei, Astrid Boere (leerkracht)
De Plataan, Maarten ter Horst (ouder)
De Sleutelbloem, VACANT (ouder)
De Sleutelbloem, Susanne van Egmond (leerkracht)
De Vrijheit, Renee Wierenga (voorzitter, ouder)
De Westbroek, Jantine van der Geer (leerkracht)
De Wilgeroos, Wendy van Velzen (leerkracht)


Contacten binnen Stichting Fedra: Elk jaar wordt er voor de leden van de MR'en een cursus/workshop georganiseerd. Op deze avond proberen wij zoveel mogelijk leden van de MR te ontmoeten. Bij het onderdeel ‘nieuws’ op de site vindt u de uitnodiging. Daarnaast informeren wij onze achterban d.m.v. het jaarverslag over de GMR. Het meest recente jaarverslag kunt u terugvinden op deze site. Wij hopen dat u de leden van GMR weet te vinden om zo het draagvlak van onze activiteiten te vergroten. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen.

Go To Top