GMR Fedra

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor alle elf scholen van Stichting Fedra. De GMR bestaat uit 12 afgevaardigden (6 ouders, 6 leerkrachten) van de volgende scholen:

Beverwijk: De Anjelier, de Bethelschool, Panta Rhei, De Sleutelbloem en De Wilgeroos 
Heemskerk: De Ark, De Lunetten
Velsen-Noord: De Plataan
Velserbroek: De Westbroek, De Hoeksteen
Wijk aan Zee: De Vrijheit

Met de ouder- en personeelsgeleding van bovenstaande scholen proberen wij de medezeggenschap in het basisonderwijs mede vorm te geven. De GMR oefent invloed uit op het bovenschools beleid van Fedra en houdt zich bezig met die zaken die alle scholen aangaan. De GMR toetst de plannen van het bestuur kritisch op procedure en inhoud. Daarbij houdt de GMR vooral de belangen van de leerkrachten (personeelsgeleding) en de ouders en de leerlingen (oudergeleding) in de gaten.

Via deze website willen wij belangstellenden op de hoogte houden van de activiteiten van de GMR. De informatie op de website van de GMR valt onder de verantwoordelijkheid van de GMR.

quote-fedra-1.jpg

'Wij leren van elkaar; zowel leerlingen als volwassenen.'

quote-fedra-1.jpg

'Fedra directeuren zijn onderwijskundig leiders.'